Eduskuntavaalit 2019

Liberaalipuolueen kärkiteemat eduskuntavaaleihin 2019 ovat

  • elinkeinovapaus,
  • perusturva ja
  • ympäristövastuu.

Alempana tällä sivulla olevan eduskuntavaaliohjelman lisäksi Liberaalipuolueen kannoista voi lukea tutustumalla konkreettiseen puolueohjelmaamme.

Ehdokkaat vaalipiireittäin

Liberaalipuolueen ehdokkaat on listattu alle vaalipiireittäin. Pääset ehdokkaiden omille sivuille heidän kuvaansa painamalla.

Helsingin vaalipiiri

71 Amos Ahola

diplomi-insinööri, viestintäjohtaja

72 Leo Bergman

diplomi-insinööri, liikkeenjohdon konsultti

73 Marko Kettunen

valtiotieteiden maisteri, yrittäjä

74 Johanna Vendelin

filosofian tohtori, lehtori

75 Severi Virolainen

arkkitehti, yrittäjä

Hämeen vaalipiiri

75 Laura Lähteenmäki

insinööriopiskelija, henkilökohtainen avustaja

76 Jani Nieminen

insinööri, yksityissijoittaja

77 Aku Talikka

opettaja, PC-korjaaja

Oulun vaalipiiri

80 Aki Kivirinta

IT-konsultti

81 Joonas Kurtti

filosofian maisteri, malminetsintägeologi

Pirkanmaan vaalipiiri

158 Anton Murola

yrittäjä

159 Juhana Nerve

yrittäjä

161 Sakari Tikander

IT-asiantuntija

162 Kaj Torrkulla

diplomi-insinööri, yrittäjä

Uudenmaan vaalipiiri

232 Tuomas Tiainen

diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava

233 Anna Aaltonen

filosofian maisteri, yrittäjä

234 Juhani Kähärä

diplomi-insinööri, data-analyytikko

235 Jani Meronen

työnjohtaja

236 Tea Törmänen

tohtorikoulutettava, puolueen ja Suomen Ekomodernistien puheenjohtaja

237 Joni Ojala

opiskelija

238 Jussi Mäkipelto

diplomi-insinööri, ohjelmistokehittäjä

240 Timo Kervinen

opiskelija

241 Tuomas Jaanu

tekniikan tohtori, yrittäjä

244 Ville Kivinen

tekniikan ylioppilas, opiskelija

245 Jukka-Pekka Muotio

insinööri, automaatioasiantuntija

246 Teuvo Moisa

kauppatieteiden kandidaatti

247 Raija Virta (sit.)

kauppatieteiden maisteri, yritystutkija

248 Karelia Jarva-Gül

opiskelija, kotiäiti

249 Eliisa Kuusama

opiskelija

Vaasan vaalipiiri

24 Tero Koski

ympäristötekniikan insinööri, opettaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

161 Mikko Räsänen

insinööri, kouluttaja

162 Ismo Kankaanpää

työntekijä

Lisätietoa puolueen tai yksittäisten ehdokkaiden tukemisesta on tukisivuillamme.

Liberaali­puolueen eduskunta­vaali­ohjelma 2019

Vaaliohjelma on ladattavissa myös pdf-muodossa.

Elinkeinovapaus

Markkinatalous ja ihmisten välinen vapaa taloudellinen toimeliaisuus on paras tapa synnyttää hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä. Ihmisillä tulee olla vapaus harjoittaa valitsemaansa elinkeinoa.

Ylilyönnit elinkeinovapautta rajoittavissa lupajärjestelmissä on korjattava. Sääntelyä on kevennettävä esimerkiksi ravintola-alalla, apteekkitoiminnassa ja rakentamisessa. Pikkutarkka sääntely nostaa yleistä kustannustasoa ja haittaa erityisesti pieniä yrityksiä.

Valtion on keskityttävä ydintehtäviin
Alkon ja Veikkauksen monopoleista on luovuttava.

Verojärjestelmää on uudistettava yksinkertaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Kaikki lakisääteiset maksut tulee laittaa palkkakuitille näkyviin. Verotuksen painopistettä on siirrettävä pois työnteon ja yrittämisen verotuksesta ja verot on kerättävä sieltä missä niiden kerääminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Valtion menot määräävät lopulta veroasteen. Yritystukien kaltaisista tarpeettomista julkisista toiminnoista on luovuttava. Valtion ei kuulu tavoitella mahdollisimman suuria verotuloja, vaan ylläpitää olosuhteita, joissa ihmiset voivat itse tavoitella tärkeäksi kokemiaan asioita.

Paikallinen sopiminen
Työehtojen paikallinen sopiminen tulee ulottaa järjestäytymättömiin yrityksiin henkilöstön ehdoilla, myös ilman ammattiliittoja.

Perusturva

Toimiva perusturva on edellytys hyvinvointia synnyttäville vapaille markkinoille. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että toimeentulo ei vaarannu yllättävissä tilanteissa. Perusturvaan liittyvät päätökset on tehtävä nopeasti ja kevyellä byrokratialla.

Tukitakuu
Mikäli viranomainen ei käsittele tukipäätöstä tietyn määräajan sisällä, on päätös ratkaistava automaattisesti hakijan hyväksi.

Karenssien poistaminen
Perusturvan osalta karensseista tulee luopua.

Sosiaaliturvaa on yksinkertaistettava, ja korvamerkittyjen tukimuotojen määrää on vähennettävä. Sosiaaliturva on ulotettava koskemaan tasapuolisesti kaikkia, myös yrittäjiä, osa-aikaisia työntekijöitä ja pätkätyöläisiä.

Kannustinloukut on purettava ja sosiaaliturva on kohdistettava ensisijaisesti niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sosiaaliturvauudistus ei saa heikentää työnteon kannustimia veroastetta nostamalla. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevista, kuten vammaisista ja työkyvyttömistä, on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa.

Ympäristövastuu

Ihmisillä on yhteinen vastuu ympäristöstä. Sekä globaaleihin että paikallisiin ympäristöhaittoihin on suhtauduttava vakavasti. Elinkeinovapautta ja yksilönvapautta voi toteuttaa vain ympäristön ehdoilla. Suomen tulee pysyä ympäristöasioissa edelläkävijänä. Ympäristöpolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon.

Lisää ydinvoimaa
Ydinvoima on hyvä keino hidastaa ilmastonmuutosta. Erityisesti pienten reaktorien rakentamista on helpotettava.

Liikkumisen verotus
Autoverosta ja ajoneuvoverosta on luovuttava. Verot on kerättävä jatkossa polttoaineiden haittaverotuksen kautta.

Ympäristön kuormittajan tulee aina maksaa toimintansa kustannukset ja korvata aiheutetut haitat. Riskialttiilta toiminnalta tulee edellyttää vakuutuksen ottamista. Ympäristölle haitalliset yritystuet tulee poistaa.

Hiilivero
Ilmastolle haitallisille päästöille on asetettava hinta, jolloin markkinat voidaan valjastaa päästöjen rajoittamiseen. Tehokkain tapa vähentää päästöjä on tuoda ne osaksi kaikkien hyödykkeiden hintoja.